05 December 2010

5 Tanda Tangan Termahal Di Dunia

1. Tanda Tangan William Shakespeare
Hanya ada Enam Tanda Tangan original yang dibuat oleh William Shakespeare dan masing-masing berharga US$ 5 juta.
 2. Tanda Tangan Presiden AS Abraham Lincoln
Surat yang ditanda tangani oleh Presiden AS Abraham Lincoln pada 8 Januari 1863 telah dilelong pada harga US$ 748.000 pada tahun 1991.
 3. Tanda Tangan John Lennon
Pada tahun 2003,Salinan terakhir Autograph oleh John Lennon sebelum dia dibunuh oleh Mark Chapman yang dijual pada harga US$ 525.000.
 4. Tanda Tangan Jimmy Page
Tanda Tangan Jimmy Page pada sebuah Gitar adalah salah satu Tanda Tangan yang paling berharga pada satu Acara Lelong dengan tawaran pada harga £ 49.000.
5. Tanda Tangan Jimmy Hendrix
Sebuah potongan kertas yang ditandatangani oleh Jimmy Hendrix berharga £ 41,000.

No comments: